Per una entesa fraterna entre nacions

Per una entesa fraterna entre nacions

Respectar totes les identitats és el camí per superar-les

Una altra manera de col·laborar

Una altra manera de col·laborar

Tenint en compte les llibertats individuals i col·lectives

Confederació com a solució política entre Catalunya i Espanya

Les societats catalana i espanyola estan patint un enfrontament entre poders que no han sabut gestionar un espai democràtic de diàleg per a una solució als problemes polítics i que ha acabat en una escalada d’amenaces.

La solució passa per un nou model d’organització territorial i nacional. Dins de la línia plurinacional, apostem per una confederació com a via per a satisfer la necessitat de sobirania i respecte a les nacions, i alhora mantenir els vincles fraternals de cooperació i solidaritat entre elles.

Necessitem recuperar els equilibris afectius i de confiança per avançar en una organització política que valori el respecte a les identitats i als drets individuals i col·lectius.

Creiem que els fonaments per a aquesta confederació haurien de ser:

  1. La convergència econòmica dels diferents subjectes, és a dir, tendir a igualar la capacitat i autonomia econòmica i el nivell de vida dels ciutadans de les diverses nacions. Això inclou solidaritat, compartir coneixement, formació tècnica i cultural, etc. que faciliti que les parts menys desenvolupades es puguin posar a l’alçada de les més avançades.
  2. Sense prejudici de la 1a, la maximització del benefici comú, comptant amb aliances estratègiques per al consum intern i defensa dels interessos confederals envers els externs.
  3. Evitar les relacions de dominació i sotmetiment, tant econòmica com territorial, política i de classe, establint un marc de respecte i reconeixement a les diferents nacions i identitats, i respectant el dret d’autodeterminació. També garantir la separació i equitat de poders i reforçar els llaços d’interés comú, de respecte, afectius i culturals.
  4. Garantir els drets humans i les llibertats individuals, entre elles el dret a la igualtat d’oportunitats, a un habitatge digne i l’accés als serveis bàsics entre els que comptem el dret a la informació i la transparència dels ens públics.
  5. Aplicar el principi de subsidiarietat sempre que sigui possible, acostant l’administració pública de la forma més propera al ciutadà. En particular potenciar el municipalisme i el teixit associatiu.

Signa la petició a change.org !

Per a participar al debat, visita Loomio Plataforma Confederal.